Arkiv

 • Styremedlemmer 2023

  Les meir

 • Årsmøte 2022

  INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VENELAGET OLAV H. HAUGE TID: FREDAG 9 SEPTEMBER 2022, kl 1600 – 1700 STAD; HAUGESENTERET HERADSSTYRESALEN DAGORDNING Saker som medlemmene vil ha opp på årsmøte må sendast til styret to veker før årsmøtet For Venelaget Olav Ljones, leiar Epost: ola-lj@online.no Ostadalsveien 16, 0753 Oslo Tlf  90693904ÅRSMELDING 2021-2022 Melding om verksemnda Venelaget Olav H.…

  Les meir

 • Årsmøte 2021

  INNKALLING TIL ÅRSMØTE Tid: 4. september kl. 16.00-17.00 på RossvollStad: Rossvoll, Ulvik 1. Godkjenning av innkalling og sakliste2. Val av ordstyrar, referent og to som skal skriva under protokollen3. Årsmelding 2019-2021 ved leiar Olav Ljones.4. Rekneskap 2019-2021, ved kasserar Anders K. Oppheim.5. Innkomne saker6. Val av styre, valnemnd , revisor og amboltprisnemndSaker som medlemmene vil…

  Les meir

 • Årsmøtet i venelaget 2020 utsett til 2021

  Grunna korona virus og  covid 19 epidemi er Poesifestivalen  2020 utsett til september 2021. Styret i Venelaget  tilrår at årsmøtet i Venelaget og vert utsett til 2021 slik at ein kan halda årsmøte samstundes med Poesifestivalen. Dette er og i godt samsvar med vedtektene til Venelaget. Det  noverande styret er innstilt på å arbeida i…

  Les meir