Bli medlem

Som medlem i Venelaget Olav H. Hauge er du med på å stø arbeidet vårt med å fremja interessa for Olav H. Hauge si dikting. I tillegg vil du få rimelegare tilgjenge til Hauge-arrangement i regi av Venelaget og tilsendt venelagsheftet vårt, som kjem om lag to gonger i året.

Medlemskap kostar årleg kr 250,-.

Du kan anten kontakta oss for å motta giro for innbetaling eller overføra direkte til: 3450.30.01960
Venelaget Olav H. Hauge, v/ kasserar Anders Kr. Oppheim, Hjeltnesvegen 109, 5730 Ulvik.

  • Hugs å merka giroen med namnet ditt, slik at vi får registrert deg i medlemslista vår.
  • Send ein epost til: post@venelagethauge.no med mailadresse, slik at vi kan leggje deg til i den elektroniske distribusjonslista vår.