Årsmøtet i venelaget 2020 utsett til 2021

Grunna korona virus og  covid 19 epidemi er Poesifestivalen  2020 utsett til september 2021. Styret i Venelaget  tilrår at årsmøtet i Venelaget og vert utsett til 2021 slik at ein kan halda årsmøte samstundes med Poesifestivalen. Dette er og i godt samsvar med vedtektene til Venelaget. Det  noverande styret er innstilt på å arbeida i styret dette ekstra året. Om nokre av medlemmane ikkje er samde med denne løysinga kan dei kontakta styret ved leiar ola-lj@online.no.

Styret 2020 – 2021 vil då vera, med e-post adressa:

Olav Ljones (leiar). ola-lj@online.no

Marit Hafting. Marit.Hafting@gmail.com

Guri Hjeltnes.  guri.hjeltnes@hlsenteret.no

Kamilla Systaddal. kamisyst@gmail.com

Vara; Astrid Kløve Graue, akg@avisa-hordaland.no

Kasserar.Anders Opheim. andersko@ulvik.org 


Publisert

i

av

Stikkord: