Forfatter: admin

 • Styremedlemmer 2023

 • Årsmøte 2022

  INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VENELAGET OLAV H. HAUGE TID: FREDAG 9 SEPTEMBER 2022, kl 1600 – 1700 STAD; HAUGESENTERET HERADSSTYRESALEN DAGORDNING Saker som medlemmene vil ha opp på årsmøte må sendast til styret to veker før årsmøtet For Venelaget Olav Ljones, leiar Epost: ola-lj@online.no Ostadalsveien 16, 0753 Oslo Tlf  90693904ÅRSMELDING 2021-2022 Melding om verksemnda Venelaget Olav H.…

 • Årsmøte 2021

  INNKALLING TIL ÅRSMØTE Tid: 4. september kl. 16.00-17.00 på RossvollStad: Rossvoll, Ulvik 1. Godkjenning av innkalling og sakliste2. Val av ordstyrar, referent og to som skal skriva under protokollen3. Årsmelding 2019-2021 ved leiar Olav Ljones.4. Rekneskap 2019-2021, ved kasserar Anders K. Oppheim.5. Innkomne saker6. Val av styre, valnemnd , revisor og amboltprisnemndSaker som medlemmene vil…

 • Årsmøtet i venelaget 2020 utsett til 2021

  Grunna korona virus og  covid 19 epidemi er Poesifestivalen  2020 utsett til september 2021. Styret i Venelaget  tilrår at årsmøtet i Venelaget og vert utsett til 2021 slik at ein kan halda årsmøte samstundes med Poesifestivalen. Dette er og i godt samsvar med vedtektene til Venelaget. Det  noverande styret er innstilt på å arbeida i…

 • Haugekveld i Bergen 26 april 2019

 • Årsmøte 2018

   Det var årsmøte for Venelaget Olav H. Hauge på Rossvoll under Poesifestivalen 2018. Det nye styret som vart valt er: –          Olav Ljones, leiar –          Marit Hafting –          Guri Hjeltnes –          Kamilla Systaddal –          Ingebjørg Winjum –          Astrid Kløve-Graue – vara Referatet er lagd ut på heimesida. Det vart vedteke å fylgja opp vedtaket frå 2016 om samarbeid  med Haugesenteret om…

 • Fjellet kring Uppsæte, Hallingskeid og Finse

  Denne artikkelen «Fjellet kring Uppsete, Hallingskeidog  Finse i eldre tid» var trykt i Den norske turistforenings årbok i 1950 og er skriven av Olav H. Hauge

 • Amboltprisen 2018

  Kven bør få Amboltprisen 2018? Prisen, ein støypt ambolt og ein sjekk på kr 10.000, vert delt ut på poesifestivalen i Ulvik 7. – 9. september.Idar.Stegane@uib.noØystein Hide, oystein.hide@fof.uib.noAudun Lødemel,loedemel@gmail.comRandi Jåstad, randijaa@gmail.com

 • Styret 2016-2018

  Styret i Venelaget, 2016 – 2018 Leiar: Olav Ljones, Oslo, e-post: ola-lj@online.no Styremedlem: Magne Velure, Lillehammer Marit Hafting, Voss Sjur Tjelmeland, Valen Astrid Kløve Graue, Voss Varamedlem: Grete Skarpeid, Voss Torbjørg Austrud, Ulvik Kasserar: Anders Kristoffer Oppheim. Ulvik

 • Styret 2014-2016

  Nytt styre valt på årsmøtet 06.09.14 i Elvatun, Ulvik: